söndag 18 oktober 2015

Torrläggning

Gunnar är uppe ur vattnet nu och står prydligt på rad bredvid övriga båtar på slipen. Inga missöden inträffade under upptagningen, förutom den krånglande högtryckstvätten som gjorde att det blev traditionell avborstning. Det gav dessutom utövaren både kondition och armträning.

I dag var "Sätta upp täckställningen-dagen", vilket nästan blev färdigt. Några plankor bara, så är det snart stängt och igenbommat för säsongen.

Det gäller även bloggen, som i brist på ljumma vindar och farbara vatten tar ett längre uppehåll.

Återkommer på bloggen när det händer spännande seglingsrelaterande saker.
Hej så länge!

Inga kommentarer :